dimarts, 2 de juny de 2009

Consell Consultiu de Seguretat. La Sra. Forcadell es planteja fer un estudi per implantar el sistema de càmeres per controlar el trànsit.

Web policia local de Cambrils

El teixit associatiu de Cambrils és molt actiu i a la vegada molt participatiu.
Quan el tripartit va entrar a govern just després de la moció és va plantejar els diferents consells consultius. Cambrils es fa gran i aquesta eina ben utilitzada facilita molt la feina.
En els diferents consells l'oposició hi té el seu lloc. Hem d'agrair aquest fet i dir que gairebé sempre és un membre de l'oposició i no pas un de cada partit. Aquest tema no l'acabo d'entendre: perquè un membre i no pas tres com seria normal en aquesta legislatura?. La resposta sempre és la mateixa: encara gràcies!. En tot cas amb la bona sintonia que hi ha entre els tres grups de l'oposició això no és un problema, però no oblidem que cada partit té les seves línies de treball.
Aquest passat dijous a les 20.00 s'havia convocat el Consell Consultiu de Seguretat.
Aquesta reunió gaudeix de molt bona salut. A totes les associacions els preocupa la seguretat de la nostra ciutat i aporten en ella moltes queixes i també moltes solucions. De les queixes se'n pren nota i de les solucions també.
Una de les propostes que van fer alguns membres va ser que abans de la reunió els facilitessin els números i els temes a tractar. La sensació que tenen alguns dels convocats és que van a una reunió on tot està decidit. Aquesta sensació no tan sols es percep en el consell de seguretat, també és un tema comentat i criticat per els altres consells.
Coses a destacar d'aquesta reunió:
1.- El representant dels Mossos d'Esquadra no va fer acte de presència. Una queixa que vaig fer constar en l'acta ja que crec que és una falta de respecte cap a la ciutadania de Cambrils. A la queixa s'hi van sumar alguns dels altres participants. La seva absència a les portes de la campanya d'estiu no és gens estètica i més si tenim clar que el consell se celebra cada tres o quatre mesos.
2.- Gràcies a un nou sistema informàtic cada vegada podem tenir més informació i més gràfics de la línia de treball. Els assistents sol.liciten aquests gràfics sense dades que es pugui vulnerar cap dret i fer un seguiment i explicar a les seves pròpies juntes. Aquesta idea ha quedat sobre la taula.
3.- Des de la Regidoria s'encarreguen molts estudis però que probablement quedaran en això, en simples estudis. Curiosament el dia anterior s'havia celebrat la Comissió de mobilitat on si que van presentar la memòria de la policia local però en canvi no és va presentar l'estudi de mobilitat. Un tema al que, personalment, l'oposició ja està acostumada i que ens molesta.
4.- Malgrat les diferents negatives que ha mostrat sempre públicament l'Alcalde Robert Benaiges d'instal.lar càmeres els carrers per vigilar el trànsit, la Sr Laura Forcadell diu públicament que ella no descarta aquesta inversió i que té encarregat un estudi. Sorprenent aquest punt sobretot per nosaltres que hem defensat aquesta mesura i que mai ha tingut cap suport per part de l'equip de govern. La meva pregunta és si el Sr Benaiges n'està el corrent.
5.- Es presenta una enquesta amb uns resultats perquè no dir-ho molt favorables a les tasques de la policia. L'enquesta és molt poc orientativa o gens, amb 343 participants menys d'un 1 % de la població que s'han trobat amb unes urnes a les oficines de la Policia Local, a l'OAC i el dia de Sant Jordi. Faig constar el meu desacord sobre aquesta enquesta i els suggereixo que si volen resultats fiables que la facin com s'ha de fer. Crec que una enquesta representativa realment podria marcar unes línies de treball.
6.- Parlem de la policia de barri. En general la valoració dels veïns que ja gaudeixen d'aquest servei és positiva, ens van explicar que amb aquesta nova figura en els barris s'ha guanyat amb ordre pel que fa els aparcaments i també amb seguretat.
En l'apartat de precs i preguntes queden moltes coses en el tinter perquè ja són tres quarts de dotze de la nit. Proposem a la Sr Laura Forcadell, a qui també l'hi han quedat coses per explicar, que el proper Consell Consultiu de Seguretat el convoqui properament i no pas passat l'estiu. Forcadell es mostra receptiva a totes les propostes.
Fet el resum, tornem al present. Som dimarts i és el dia que estic normalment a l'Ajuntament. Avui només hi ha una comissió, la d'esports i cultura. Serà per aquest motiu que aprofitaré per anar a Tarragona a treballar ja que divendres tenim la inauguració de la Fira.

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada