dimarts, 18 de maig del 2010

L'oposició de l'Ajuntament de Cambrils demana la dimissió de la Regidora Laura Forcadell.

COMUNICAT ÍNTEGRE DELS GRUPS DE L'OPOSICIÓ

Els partits que en aquest moment ens trobem exercint tasques d’oposició a l’Ajuntament de Cambrils, Plataforma Independent Cambrilenca, Convergència i Unió i Partit Popular, hem seguit amb preocupació els esdeveniments ocorreguts al si de la Policia Local i que s’han fet públics per part del SINDICAT DE POLICIES LOCALS DE CATALUNYA-UGT I el SINDICAT PROFESSIONAL DE POLICIES LOCALS DE CATALUNYA mitjançant comunicats amb el descriptiu títol de “ELS AGENTS DE LA POLICIA LOCAL DE CAMBRILS: LES TITELLES DE LA REGIDORA DE SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT” i "LA DEGRADACIO DE LA IMATGE DELS AGENTS DE LA POLICIA LOCAL DE CAMBRILS DAVANT LA CIUTADANIA".

En aquests escrits es descriu la situació laboral dels agents com de “crispació constant”, arribant a qüestionar la direcció política i operativa del col•lectiu.
Les queixes van des d’imposicions i vulneracions de les condicions de treball a les amenaces d’obrir expedients per part de la Regidora i els Caps.
Tot plegat coincideix amb les diferents denuncies publiques que l’oposició de Cambrils hem anat presentant contra la gestió política de la Regidora Forcadell, que ens van portar fins i tot a presentar una moció de reprovació.
Evidentment aquella moció venia generada per un conjunt de fets que aquests escrits ratifiquen en tots els punts, tot i que el detonant en aquell moment va ser la polèmica de les zones blaves.
Entre d’altres assumptes, aquesta oposició ens vam mostrar contraris al procés de selecció del primer Cap, realitzat per lliure designació, que va portar molts problemes i que va acabar amb la dimissió del Sr. Bergadà. Per cert, en una noticia apareguda al Diari de Tarragona, el mateix Sr. Bergadà denunciava pressions politiques.
Un fet objectiu és que per la Policia Local han passat quatre Caps en només tres anys, fet insòlit i força il•lustratiu.
Aquesta estructura operativa es va complicar amb el nomenament de Coordinadors d’Àrea, que tot i amb els vots en contra dels grups de l’oposició van comportar la creació de la figura dels Coordinadors d’àrea.
La Regidoria de Mobilitat i Seguretat Ciutadana en crea tres: el cap de grup de la Unitat Administrativa de l’àrea de seguretat i vialitat, el cap de grup de la unitat d’inspecció i el coordinador de la policia local.
Un altre punt d’inflexió va ser el procés formatiu de la Policia, que bàsicament es posava en mans d’na empresa vinculada al PSC i que es va imposar als agents mitjançant un Decret d’Alcaldia. Ara ens trobem en que aquests no eren els únics problemes, si no que aquesta formació els obligava fins i tot a anar-hi fora de l’horari laboral.
El sindicat de policies va presentar una denúncia al Jutjat i se’ls va donar la raó declarant que no els podien obligar a l’esmentada formació.
La pràctica d’imposicions i la manca de diàleg han estat reiteradament assenyalats per part dels grups polítics aquí presents, ja que les hem patit en primera persona al llarg d’aquest mandat.
No cal oblidar que el Sr. Alcalde pretenia exercir la censura prèvia als escrits de cada grup que tradicionalment eren inclosos al Butlletí Municipal, i que la nostra negativa va portar a l’eliminació dels mateixos, comportant una resolució del Síndic de Greuges donant-nos la raó.
Però el més greu es que aquest procés degeneratiu de la convivència interna a la Policia Local, institució que durant molts anys ha estat exemple de resultats a tot Catalunya, ha acabat afectant directament a la població de Cambrils.
Hem pogut saber que durant els últims dos mesos un gran numero d’agents, que no desvetllarem per responsabilitat i pensant en la seguretat de la ciutat, no es trobava en condicions d’exercir les seves responsabilitats.
És molt greu que l’equip de govern, i en especial la regidora, no ens comuniqués aquesta situació excepcional a l’oposició, que representem a la meitat de la ciutadania.
També trobem indignant que aquesta situació vingui derivada per les actuacions erràtiques i capritxoses de la Sra. Forcadell, el que ens demostra definitivament la seva incapacitat per desenvolupar el càrrec que ocupa.
Per això no ens queda més remei que demanar la seva dimissió immediata, o, en tot cas la seva destitució per part de l’Alcalde, així com la renúncia de l’actual Cap.
El Sr. Benaiges va tancar files amb la Regidora i es va fer responsable de les accions de la mateixa, segons consta a l’acta del Ple de 3 de juliol i que literalment diu: “El Sr. Alcalde recolza la gestió de la regidora que ha demostrat ser capaç de gestionar una àrea com és la Policia Local. Que té la seva absoluta confiança, que ell demanaria la reprovació de tota la oposició, però no cal perquè ja els hi va donar el poble de Cambrils.”
En el cas de que mantingui aquesta actitud, i degut a la gravetat dels fets que estem patint, el Sr. Alcalde hauria de fer el mateix.
En tot cas no podem acabar aquest comunicat sense fer menció al col•lectiu de la Policia Local, del que no posem en dubte ni la seva professionalitat ni la seva dedicació, demostrada al llarg de molts anys de servei a aquesta població.
Noticies relacionades:
revista cambrils
Diari de Tarragona, última hora:

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada